Wolontariusze wystąp!
Aktualności

Wolontariusze wystąp!

W związku z koniecznością rozliczenia się Operatora przed Ministerstwem Sportu i Turystyki z realizacji Programu  Lokalny Animator Sportu, prosimy wszystkich Animatorów o bezzwłoczne podpisanie minimum trzech Umów z wolontariuszami swoich orlików oraz pilne przesłanie po jednym egzemplarzu oryginałów tych Umów (może być listem zwykłym) na adres: Fundacja Orły Sportu, ul. Zamkowa 6, 84-100 Puck. Do […]

W związku z koniecznością rozliczenia się Operatora przed Ministerstwem Sportu i Turystyki z realizacji Programu  Lokalny Animator Sportu, prosimy wszystkich Animatorów o bezzwłoczne podpisanie minimum trzech Umów z wolontariuszami swoich orlików oraz pilne przesłanie po jednym egzemplarzu oryginałów tych Umów (może być listem zwykłym) na adres: Fundacja Orły Sportu, ul. Zamkowa 6, 84-100 Puck.

Do wykonania tego zadania zobowiązaliście się Państwo  w podpisanej z nami Umowie powierzenia zadań Animatora w projekcie Lokalny Animator Sportu w 2019 r. ( § 2 pkt. 5.)

Wzory Umów z Wolontariuszami pobrać można TUTAJ

Prosimy o odpowiedzialne i pilne wywiązanie się z tego zadania.

Nie podpisujemy porozumień z osobami poniżej 13 roku życia