Wypłata wynagrodzeń dla Animatorów
Aktualności

Wypłata wynagrodzeń dla Animatorów

Szanowni Animatorzy Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej pragnie zapewnić Animatorów oczekujących na zaległe wynagrodzenia za pracę w ramach projektu Lokalny Animator Sportu, że wszystkie należności za przepracowane godziny na pewno zostaną wypłacone. Uruchomienie wypłat uzależnione jest od wpłynięcia do Fundacji kompletu prawidłowo wypełnionej dokumentacji projektowej. Z ponad 2000 kompletów dokumentów, dotyczących pracy 3500 Animatorów, do dnia […]

Szanowni Animatorzy

Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej pragnie zapewnić Animatorów oczekujących na zaległe wynagrodzenia za pracę w ramach projektu Lokalny Animator Sportu, że wszystkie należności za przepracowane godziny na pewno zostaną wypłacone.

Uruchomienie wypłat uzależnione jest od wpłynięcia do Fundacji kompletu prawidłowo wypełnionej dokumentacji projektowej. Z ponad 2000 kompletów dokumentów, dotyczących pracy 3500 Animatorów, do dnia dzisiejszego odesłano wraz z Umowami dokumentację do ponad 1500 podmiotów zarządzających Orlikami.

Animatorzy, którzy dotąd nie otrzymali jeszcze Umowy Zlecenia, powinni w tej sprawie kontaktować się z Jednostkami Samorządu Terytorialnego lub innymi upoważnionymi przez nie podmiotami administrującymi Orliki, na których pracują.

Pozostałe komplety dokumentów (500) czekają na uzupełnienia. O występujących w nich brakach na bieżąco informujemy drogą mailową podmioty zarządzające Orlikami.

Ze względu na różnice pomiędzy realizowanym w roku ubiegłym projektem Animator Moje Boisko Orlik 2012, a realizowanym obecnie projektem Lokalny Animator Sportu, po przeprowadzeniu testu poprzedniej aplikacji do rozliczeń, Fundacja rozpoczęła pracę nad rozbudową tego narzędzia do postaci Generatora Obsługi Projektów (GOP), które uwzględniać będzie różnice programowe między tymi projektami i umożliwi Animatorom rozliczanie się z przepracowanych godzin. Ze względu na komplikacje prac teleinformatycznych nastąpiły opóźnienia, które obecnie w trybie pilnym są nadrabiane.

Po uruchomieniu tego generatora, Animatorzy otrzymają 10-dniowy termin na rozliczenie się i przedstawienie rozliczenia do zatwierdzenia przez podmiot zarządzający Orlikiem. Po zatwierdzeniu przepracowanych godzin, Fundacja rozpocznie sukcesywne przelewanie wynagrodzeń na wskazane przez Animatorów konta bankowe.

Prace nad Generatorem Obsługi Projektów są na ukończeniu i jego uruchomienie nastąpi 04.06.2016 r.  Wkrótce wszyscy zakwalifikowani do projektu Animatorzy, drogą mailową otrzymają linki aktywacyjne do swoich indywidualnych kont w GOP-ie, poprzez który będą mogli rozliczyć się z przepracowanych godzin w ramach projektu Lokalny Animator Sportu. Do Generatora Obsługi Projektów będzie można zalogować się przez stronę http://www.frkf.com.pl. Link do tej strony zostanie również umieszczony na stronie Fundacji.

Za powstałe opóźnienia w wypłatach wynagrodzeń, Animatorów bardzo serdecznie przepraszamy.  Dbałość o właściwe i zgodne z założeniami realizowanego projektu wykorzystanie środków publicznych wymaga jednak przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Zespół FRKF

Puck 03.06.2016 r.