Wypłaty za czerwiec
Aktualności

Wypłaty za czerwiec

Przypominamy wszystkim animatorom o obowiązku wypełnienia raportu rozliczeniowego za czerwiec 2016 roku. Na podstawie: „Rocznego harmonogramu pracy Lokalnego Animatora Sportu”, który podpisywali animatorzy, raport powinien został przesłany za pośrednictwem portalu  administracyjnego obsługi projektu do 3 dnia każdego miesiąca do jednostki zarządzającej orlikiem, „Harmonogramu obowiązków Jednostek Samorządu Terytorialnego związanych z realizacją umowy”, który podpisywali przedstawiciele jednostek […]

Przypominamy wszystkim animatorom o obowiązku wypełnienia raportu rozliczeniowego za czerwiec 2016 roku.

Na podstawie:

  • „Rocznego harmonogramu pracy Lokalnego Animatora Sportu”, który podpisywali animatorzy, raport powinien został przesłany za pośrednictwem portalu  administracyjnego obsługi projektu do 3 dnia każdego miesiąca do jednostki zarządzającej orlikiem,
  • „Harmonogramu obowiązków Jednostek Samorządu Terytorialnego związanych z realizacją umowy”, który podpisywali przedstawiciele jednostek zarządzających orlikami, do 5 dnia każdego miesiąca jednostka zarządzająca orlikiem powinna zweryfikować i zaakceptować raporty animatorów za pośrednictwem portalu  administracyjnego obsługi projektu.

Do 5 lipca zostało wypełnionych i zaakceptowanych przez jednostki zarządzające orlikami 1390 raportów animatorów. Dla takiej ilości osób rozpoczęliśmy dziś proces wypłat wynagrodzeń za czerwiec b.r.

1994 animatorów ma wstrzymane wypłaty czerwcowych wynagrodzeń ze względu na to, że ich raporty nie zostały wypełnione, bądź zostały wypełnione ale nie są zaakceptowane przez jednostki zarządzające orlikami. Po tym, jak raporty zostaną rozliczone będziemy wypłacać wynagrodzenia animatorom, którzy obecnie mają je wstrzymane.

Wynagrodzenie należne animatorom płatne będzie w terminie 14 dni od momentu dokonania rozliczenia raportu przez jednostkę zarządzającą orlikiem.

W najbliższym czasie rozpoczniemy także wypłaty wynagrodzeń osobom, które są na zastępstwie za animatorów.

Podczas wypełniania raportów animatorzy powinni wpisać liczbę godzin bez podziału na godziny jednostek i godziny fundacyjne. W przypadku:

  • jednego animatora do generatora obsługi projektu powinno zostać wpisane nie więcej niż 160h,
  • dwóch animatorów do generatora obsługi projektu powinno zostać wpisany nie więcej niż 80h dla każdego z animatorów.

Generator Obsługi Projektu Lokalny Animator Sportu jest dostępny na stronie www.frkf.com.pl.

Zespół FRKF

06.07.2016 r.