Wyrównanie wynagrodzeń
Aktualności

Wyrównanie wynagrodzeń

Drodzy Animatorzy. We wrześniu planujemy wyrównanie wynagrodzeń za pracę w projekcie Lokalny Animator Sportu, które przeprowadzone zostanie na podstawie wypełnionych i zatwierdzonych przez JST raportów pracy w miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec i lipiec. Animatorów, którzy faktycznie przepracowali w projekcie większą liczbę godzin, niż wypełnili w swoich raportach, prosimy o zgłoszenie tego faktu mailem na: alert@frkf.pl […]

Drodzy Animatorzy.

We wrześniu planujemy wyrównanie wynagrodzeń za pracę w projekcie Lokalny Animator Sportu, które przeprowadzone zostanie na podstawie wypełnionych i zatwierdzonych przez JST raportów pracy w miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec i lipiec.

Animatorów, którzy faktycznie przepracowali w projekcie większą liczbę godzin, niż wypełnili w swoich raportach, prosimy o zgłoszenie tego faktu mailem na: alert@frkf.pl z podaniem miesiąca którego raport ten dotyczył w terminie do 18 sierpnia 2016 r.

Po otrzymaniu takiej informacji z użytego we wniosku adresu Animatora, błędnie wypełniony raport zostanie cofnięty do poziomu przed złożeniem go do zatwierdzenia przez JST. Animator uzyska możliwość wprowadzenia korekty przepracowanych godzin i ponownego złożenia go do zatwierdzenia. Na zatwierdzenie przez JST skorygowanych raportów Animatorów czekamy do 25 sierpnia 2016 r. Po tym terminie korygowanie raportów za kwiecień, maj, czerwiec i lipiec br. nie będzie już możliwe.

Jednocześnie przypominamy, że maksymalna liczba godzin w każdym miesiącu wynosi 160 dla jednego Animator w projekcie i 80 gdy projekt realizuje dwóch Animatorów. Zgodnie z Regulaminem na etapie rozliczenia pracy Animatorów w raportach nie ma podziału na godziny przepracowane dla JST i Operatora. Wszyscy (Animator, JST, Operator) realizują ten sam projekt, który zakłada 160 godzin pracy w miesiącu.

Puck 10.08.2016                                                                         Zespół FRKF