Wystartował projekt
Aktualności

Wystartował projekt "JesteśMy razem dla Nas"!

Wspólnie z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej wystartowaliśmy z projektem „JesteśMy razem dla Nas”.

Projekt dedykowany jest głównie do seniorów w wieku 60+ ale również młodszych osób.

Głównym celem wydarzeń jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego.

Cele projektu

Aktywności, które zaproponowaliśmy mają za zadanie wzmacnianie trwałych relacji międzypokoleniowych, kształtowanie empatycznych postaw wobec osób starszych oraz upowszechnianie pozytywnego wizerunku osób starszych, a także zwiększanie bezpieczeństwa seniorów.

Program przewiduje podnoszenie kompetencji seniorów oraz kształtowanie postaw sprzyjających dobrej komunikacji i wprowadzenie aktywności w życiu codziennym.

Zależy nam na budowaniu pozytywnego wizerunku starości i starzenia się oraz rozwijaniu kompetencji społecznych (wiedzy, umiejętności, postaw) wobec starości u osób w każdym wieku.

Pragniemy aby starość zyskała w społeczeństwie odpowiednie miejsce oparte na szacunku, pomocy i niwelowaniu wykluczenia społecznego czy poczucia osamotnienia.

Zajęcia z zakresu samoobrony

Zajęcia przeprowadzone zostaną przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia (trener samoobrony/sztuk walki). W tej części zajęć uczestnicy dowiedzą się: jak rozpoznać i unikać zagrożeń, jakie przyjąć postawy w sytuacji zagrożenia, jak radzić sobie z przemocą – również psychiczną  oraz jak pokonywać swoje słabości i jak reagować na agresywne osoby. Program pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo osób starszych, ich pewność siebie i świadomość reagowania na zagrożenia.

Zajęcia sportowe i ogólnorozwojowe

które zostaną zaproponowane uczestnikom wpłyną na poprawę poziomu aktywności fizycznej ich polepszą samopoczucie psychiczne. W naszym programie znajdą się takie zajęcia jak ćwiczenia na zdrowy kręgosłup, ćwiczenia izometryczne, pilates, joga, medytacja, nauka powolnego oddychania. Szczególnie polecane aktywności ruchowe dla osób starszych to ćwiczenia ogólnorozwojowe z rozbudowaną rozgrzewką całego ciała, w tym ćwiczenia wzmacniające, ćwiczenia zwiększające ruchomość stawów i ścięgien oraz zwiększające wydolność naczyniową i oddechową.

Uczestnictwo w atrakcyjnych i aktywnych formach spędzania czasu wolnego to wspaniała forma na spotkanie się z rówieśnikami oraz poznanie osób w podobnej sytuacji. Dzięki zajęciom w dedykowanej grupie seniorzy nabiorą wiary we własne możliwości i chęci do aktywności fizycznej. Aby zmaksymalizować korzyści płynące z zajęć nauczymy uczestników jak atrakcyjnie i z korzyścią dla swojego organizmu ćwiczyć na świeżym powietrzu oraz w domu.

Panel teoretyczny i warsztaty z dietetykiem


W czasie spotkania będziemy uczyć jak zwiększyć odporność organizmu poprzez regularną aktywność fizyczną, jak dobrać ćwiczenia, sprzęt i ubiór. Poruszony zostanie temat dbałości o dobrostan fizyczny i psychiczny. Na wykładach pojawią się takie tematy jak przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym (otyłość, cukrzyca, nadciśnienie, depresja).
Zainicjujemy spotkanie z dietetykiem, podczas którego uczestnicy poznają najnowsze zalecenia żywieniowe, zasady diety odchudzającej Seniora, częste choroby wieku 60+ i ich dietoterapia, dietę wspomagającą pracę mózgu.  Przekażemy też użyteczne informacje o czytaniu etykiet produktów i nauczymy wybierać wysokiej jakości produkty. Zostanie też przeprowadzona analiza składu ciała oraz zalecenia dla każdej z osób. Wspólnie przygotujemy zdrowe i szybkie posiłki.

Warsztaty z psychologiem


Podczas spotkania z psychologiem uczestnicy odbędą warsztat pozytywnego myślenia i uwalniania emocji, nauczą się jak panować nad stresem, jak stawiać granice i korzystać z życia. Przeprowadzimy też warsztaty z komunikacji pozwalające lepiej rozumieć młodsze pokolenia i wpływające na jakość relacji z najbliższymi. Nauczymy jak mówić o swoich potrzebach, jak prosić o pomoc oraz jak prowadzić dialog z trudnym rozmówcą.

Zajęcia twórcze i artystyczno-terapeutyczne


W ramach projektu na naszych podopiecznych czekają spotkania twórcze, artystyczno-terapeutyczne (m.in.: zajęcia manualnoplastyczne, tworzenie mapy marzeń, gry i zabawy słowne i umysłowe, las w słoiku itd.), zajęcia z tworzenia wspólnego międzypokoleniowego bloga (wymiana informacji, wiedzy i doświadczeń).

Spartakiada – impreza sportowo-rekreacyjna dla wszystkich


Stawiamy na integrację międzypokoleniową, którą chcemy przeprowadzić w aktywny sposób. Podczas imprezy impreza rekreacyjno-sportowej pragniemy zacieśniać relacje i budować więzi oparte na współpracy i zrozumieniu.

Wierzymy, że sport i dobra zabawa łączy pokolenia!

Projekt pilotażowo zrealizowany zostanie w 2 lokalizacjach.
Zajęcia odbywają się w okresie maj – listopad 2023.

Lokalizacje biorące udział w projekcie:
Dzienny Dom Seniora, Białoboki 2, Gać
Dom Kultury Lisie Jamy ul. Wspólna 126, Lubaczów

Udział w zajęciach dla uczestników będzie całkowicie bezpłatny.

Wsparcia na każdym etapie realizacji zadania udzielą wolontariusze.

Projekt dofinansowany ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025. Edycja 2023