Za nami wizyta w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii.
Aktualności

Za nami wizyta w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii.

W dniu 25 listopada Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej zorganizowała wyjazd naukowy animatorów, seniorów-wolontariuszy oraz seniorów uczestniczącym w projekcie „Seniorzy na Orlikach” do Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Wycieczka ta miała pogłębić wiedzę i wprowadzić do projektu refleksje naukową, która przyczynić się może do zastosowania lepszych rozwiązań stosowanych w pracy z seniorami na Orlikach” Podczas wizyty do Interdyscyplinarnego […]

W dniu 25 listopada Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej zorganizowała wyjazd naukowy animatorów, seniorów-wolontariuszy oraz seniorów uczestniczącym w projekcie „Seniorzy na Orlikach” do Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Wycieczka ta miała pogłębić wiedzę i wprowadzić do projektu refleksje naukową, która przyczynić się może do zastosowania lepszych rozwiązań stosowanych w pracy z seniorami na Orlikach”

Podczas wizyty do Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii, pracownicy naukowi oprowadzili uczestników prezentując najnowocześniejsze technologie, a dwie osoby zostały poddane badaniu rezonansem magnetycznym. Pozostała część grupy obserwowała badanie na monitorach zadając pytania.

Seniorów poddano również badaniu pamięci przestrzennej. Cała grupa wysłuchała także mini wykładu nt. wpływu ćwiczeń fizycznych na funkcjonowanie poznawcze.

Projekt „Seniorzy na Orlikach” – wielofunkcyjne boiska miejscem rekreacji dla osób starszych” jest finansowany przez program rządowy ASOS Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

DSC02894 DSC02872 asos_logo_kolor