ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU SPORTOWEGO W RAMACH PROGRAMU MAŁY MISTRZ - 137 ZESTAWÓW
Zamówienia publiczne

ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU SPORTOWEGO W RAMACH PROGRAMU MAŁY MISTRZ - 137 ZESTAWÓW

ZAWIADOMIENIE FUNDACJA ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ z siedzibą przy ul. Lipowej 3 84-100 Puck, prowadząca postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy          z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), dalej zwanej Ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę sprzętu sportowego […]

ZAWIADOMIENIE

FUNDACJA ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ z siedzibą przy ul. Lipowej 3 84-100 Puck, prowadząca postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy          z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), dalej zwanej Ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę sprzętu sportowego w ramach programu Mały Mistrz – 137 zestawów” zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa sprzętu sportowego w ramach programu Mały Mistrz – 137 zestawów” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczoneg.

Treść zawiadomienia Pobierz teraz

Dodał dokument:
Violetta Derengowska

Data i godzina publikacji: 01.09.2015 godz. 14:32
 

 

FUNDACJA ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ z siedzibą przy ul. Lipowej 3 84-100 Puck, prowadząca postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy          z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), dalej zwanej Ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę sprzętu sportowego w ramach programu Mały Mistrz – 137 zestawów” zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa sprzętu sportowego w ramach programu Mały Mistrz – 137 zestawów” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego FUNDACJA ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ z siedzibą przy ul. Lipowej 3 84-100 Puck, ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), dalej zwanej Ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę sprzętu sportowego w ramach programu Mały Mistrz – 137 zestawów ”

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym dot. Zakupu i dostawy sprzętu sportowego w ramach programu Mały Mistrz – 137 zestawów . Pobierz teraz

2. SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu sportowego w ramach programu Mały Mistrz – 137 zestawów.

Pobierz teraz

Dodał dokument:
Violetta Derengowska

Data i godzina publikacji: 24.08.2015 14:06