ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU SPORTOWEGO W RAMACH PROGRAMU MAŁY MISTRZ - 64 ZESTAWY
Zamówienia publiczne

ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU SPORTOWEGO W RAMACH PROGRAMU MAŁY MISTRZ - 64 ZESTAWY

OGŁOSZENIE WYNIKU FUNDACJA ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ z siedzibą przy ul. Lipowej 3 84-100 Puck, prowadząca postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), dalej zwanej Ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę sprzętu […]

OGŁOSZENIE WYNIKU

FUNDACJA ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ z siedzibą przy ul. Lipowej 3 84-100 Puck,

prowadząca postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), dalej zwanej Ustawą,

w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę sprzętu sportowego w ramach programu Mały Mistrz – 64 zestawy”

działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy, informuje, iż jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez

INTERPLASTIC ROGER ŻÓŁTOWSKI TUCHOM 146 80-209 CHWASZCZYNO

z ceną realizacji zamówienia 95959,68 brutto.

Wskazana oferta uzyskała w kryterium „Cena” 100,00 pkt.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Pobierz teraz

Dodał dokument:
Violetta Derengowska

Data i godzina publikacji: 01.09.2015 godz. 14:01

 

 

FUNDACJA ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ z siedzibą przy ul. Lipowej 3 84-100 Puck, ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), dalej zwanej Ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę sprzętu sportowego w ramach programu Mały Mistrz – 64 zestawów ”

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym dot. Zakupu i dostawy sprzętu sportowego w ramach programu Mały Mistrz – 64 zestawy . Pobierz teraz

2. SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu sportowego w ramach programu Mały Mistrz – 64 zestawy.

Pobierz teraz

Dodał dokument:
Violetta Derengowska

Data i godzina publikacji: 24.08.2015 14:36

 

Odpowiedzi na pytania Wykonawców dot. przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu sportowego w ramach programu Mały Mistrz – 64 zestawy

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r.c907 z póżn. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wpłynęły zapytania:

  1. Wykonawca zwraca się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania skakanki z bawełny, z linką o średnicy 6 mm z obrotowymi drewnianymi uchwytami o długości 11 cm, długość całkowita skakanki 332 cm, długość linki 300 cm, z możliwością regulacji.              Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ (zał. Nr 1 do SIWZ), należy zaoferować skakanki sznurkowe wysokiej jakości w osłonie PCV z prostym uchwytem obrotowym, łatwo rozwijająca się i nie plącząca. Długość maksymalna 260 cm z możliwością łatwej i szybkiej regulacji długości, wielkość uchwytu 21 cm, sznur z PE.

Dodał dokument:
Violetta Derengowska

Data i godzina publikacji: 27.08.2015 16:53