Zakup i dostawa sprzętu sportowego w ramach programu Mały Mistrz
Zamówienia publiczne

Zakup i dostawa sprzętu sportowego w ramach programu Mały Mistrz

OGŁOSZENIE WYNIKU postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczone na „Zakup i dostawę sprzętu sportowego w ramach programu Mały Mistrz”. Pobierz teraz FUNDACJA ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ z siedzibą przy ul. Lipowej 3 84-100 Puck, prowadząca postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy          z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. […]

OGŁOSZENIE WYNIKU

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczone na „Zakup i dostawę sprzętu sportowego w ramach programu Mały Mistrz”. Pobierz teraz

FUNDACJA ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ z siedzibą przy ul. Lipowej 3 84-100 Puck, prowadząca postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy          z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), dalej zwanej Ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę sprzętu sportowego w ramach programu Mały Mistrz” działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy, informuje, iż jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez

INTERPLASTIC ROGER ŻÓŁTOWSKI TUCHOM 146 80-209 CHWASZCZYNO 

z ceną realizacji zamówienia 283380,93 brutto.

Wskazana oferta uzyskała w kryterium „Cena” 100,00 pkt.

Dodał dokument:
Violetta Derengowska

Data i godzina publikacji: 08.09.2014 16:05

 

  1. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym dot. Zakupu i dostawy sprzętu sportowego w ramach programu Mały Mistrz . Pobierz teraz
  2. SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu sportowego w ramach programu Mały Mistrz. Pobierz teraz

Dodał dokument:
Violetta Derengowska

Data i godzina publikacji: 27.08.2014 19:26