Zakup i dostawa sprzętu sportowego w ramach programu Multisport z dnia 21.07.2014
Zamówienia publiczne

Zakup i dostawa sprzętu sportowego w ramach programu Multisport z dnia 21.07.2014

OGŁOSZENIE WYNIKU postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę sprzętu sportowego w ramach programu MultiSport”. Pobierz teraz FUNDACJA ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ z siedzibą przy ul. Lipowej 3 84-100 Puck, prowadząca postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy          z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 […]

OGŁOSZENIE WYNIKU

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę sprzętu sportowego w ramach programu MultiSport”. Pobierz teraz

FUNDACJA ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ z siedzibą przy ul. Lipowej 3 84-100 Puck, prowadząca postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy          z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), dalej zwanej Ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę sprzętu sportowego w ramach programu MultiSport” działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy, informuje, iż jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez

INTERPLASTIC ROGER ŻÓŁTOWSKI TUCHOM 146 80-209 CHWASZCZYNO 

z ceną realizacji zamówienia 150994,80 brutto.

Wskazana oferta uzyskała w kryterium „Cena” 100,00 pkt.

 

Ponadto

Oferta złożona przez Wykonawcę TAKSICOM JERZY STĘPIEŃ UL. LESKIEGO 19/20 80-180 GDAŃSK z ceną realizacji zamówienia 153698 zł brutto zł brutto, uzyskała w kryterium „Cena” 98,24 pkt.

Oferta złożona przez Wykonawcę MEGA SPORT AR. STRYKOWSKI SP. J. UL. GRAŻYNSKIEGO 40, 43-400 BIELSKO-BIAŁA, z ceną realizacji zamówienia 157416,76 zł brutto zł brutto, uzyskała w kryterium „Cena” 95,92 pkt.

Oferta złożona przez Wykonawcę KAL-SPORT, AL.REJTANA 8, 35-310 RZESZÓW z ceną realizacji zamówienia 165354,00 zł brutto zł brutto, uzyskała w kryterium „Cena” 91,32 pkt.

Dodał dokument:
Violetta Derengowska

Data i godzina publikacji: 10.08.2014 13:55

 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu dot. Zakupu i dostawy sprzętu sportowego w ramach programu Multisport . Pobierz teraz
 2. SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu sportowego w ramach programu Multisport. Pobierz teraz

Dodał dokument:
Grzegorz Gądek

Data i godzina publikacji: 22.07.2014 11:45

 

 1. Ogłoszenie nr 163089 z dn. 28.07.2014 o zmianie ogłoszenia 159055 z dn. 22.07.2014. Pobierz teraz
 2. Modyfikacja SIWZ. Pobierz teraz

 

Dodał dokument:
Violetta Derengowska

Data i godzina publikacji: 28.07.2014 12:00

 

Odpowiedzi na pytania Wykonawców dot. przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu sportowego w ramach programu MultiSport:

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r.c907 z póżn. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wpłynęły zapytania:

 1. Wykonawca prosi o o potwierdzenie czy zamawiający dopuszcza produkt równoważny i/lub inny kolor w pozycji nr 3 specyfikacji.  Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że dopuszcza produkt równoważny i/lub inny kolor.  Modyfikacja SIWZ – pobierz teraz
 2. Wykonawca wskazuje że w pozycji 8 i 9 występują błędne wagi. Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował ogłoszenie oraz SIWZ w omawianym zakresie, patrz publikacja – ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  z dn. 28.07.2014 nr ogłoszenia 163089  oraz załączony zmodyfikowany SIWZ. Modyfikacja SIWZ – pobierz teraz
 3. Wykonawca zwraca się z zapytaniem w jaki sposób  Zamawiający dokona oceny oferty pod kątem równoważności danego sprzętu objętego przedmiotem zamówienia. Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował zał. Nr 2 do SIWZ : formularz kalkulacji kosztów realizacji zamówienia poprzez wstawienie kolumny do uzupełnienia przez Wykonawcę: „PARAMETRY/PRODUCENT/TYP/MODEL.
 4. Zgodnie z zapisami umowy (załącznik nr 8 do SIWZ) par. 1 pkt. 3 przedmiot umowy powinien posiadać certyfikaty uprawniające do oznaczania wyrobów znakiem bezpieczeństwa lub certyfikaty zgodności z normą wystawione przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w/s bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31.12.2002r. (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69, ze zm.), wobec powyższych zapisów umownych oraz braku informacji w SIWZ, który sprzęt z przedmiotu zamówienia ma posiadać ww. certyfikaty, prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że na niżej wymieniony sprzęt Zamawiający wymaga załączenia ww. certyfikatów do oferty przetargowej tj. dla:- piłek lekarskich- Pachołków 37 cm- kijków do unihokeja- Piłeczek do unihokeja- Bramki składanej 60×90 cm. Natomiast dla pozostałych pozycji przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga załączenia do oferty przetargowej deklaracji zgodności z podaniem producenta oraz modelu/typu oferowanego sprzętu. Odpowiedź: 

  Zgodnie z zapisami umowy (załącznik nr 8 do SIWZ) par. 1 pkt. 3 przedmiot umowy powinien posiadać certyfikaty uprawniające do oznaczania wyrobów znakiem bezpieczeństwa lub certyfikaty zgodności z normą wystawione przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w/s bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31.12.2002r. (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69, ze zm.) – i zgodnie z zapisami SIWZ nie wymaga się załączania do oferty przetargowej ww. certyfikatów

 5. Wykonawca prosi o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zaoferowania piłek lekarskich 1, 2 i 3 kg. Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował ogłoszenie oraz SIWZ w omawianym zakresie, patrz PUBLIKACJA ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  z dn. 28.07.2014 nr ogłoszenia 163089 oraz załączony zmodyfikowany SIWZ.
 6. Wykonawca zwraca się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania piłek lekarskich ciśnieniowych o regularnych kształtach, wykonanych ze specjalnej nietoksycznej gumy syntetycznej, pompowanych, łatwych do utrzymania w czystości, posiadających certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobów znakiem bezpieczeństwa B wystawiony przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ (zał. Nr 1 do SIWZ), należy zaoferować  piłki lekarskie o wadze 1,2,3 kg ze skóry naturalnej.
 7. Wykonawca zwraca się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania pachołka wykonanego z polietylenu posiadającego certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobów znakiem bezpieczeństwa B wystawiony przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ (zał. Nr 1 do SIWZ), należy zaoferować  pachołki  PVC, wysokość 37 cm.
 8. Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający wymaga dostawy kijów do unihokeja, w dwóch kolorach bez owijki:-        Z rurą wykonaną z poliwęglanu o średnicy 25+/- 1 mm o długości 87 cm+/- 5 mm-        Z prosta łopatką wykonaną z polietylenu, posiadającego certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobów znakiem bezpieczeństwa B wystawiony przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ (zał. Nr 1 do SIWZ), należy zaoferować  kije do unihokeja w ilości 10 szt. /pakiet, o parametrach równoważnych jak  UNIBROS HIKO 87cm 5 szt. x 2 kolory.
 9. Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający wymaga zaoferowania piłki do unihokeja okrągłej w kolorze białym o średnicy 71-72 mm, wykonanej z tworzywa termoplastycznego, o masie 24+/- 2 gramy, posiadającej 26 otworów o średnicy 9 +/-1 mm (zgodnie z przepisami IFF),  posiadającej certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobów znakiem bezpieczeństwa B wystawiony przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji oraz posiadającej certyfikat IFF (Międzynarodowej Federacji Unihokeja) Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ (zał. Nr 1 do SIWZ), należy zaoferować  piłki UNIHOC RED lub równoważne.
 10. Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty przetargowej certyfikatu IFF Międzynarodowej Federacji Unihokeja dla piłek do gry w unihokeja. Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty przetargowej certyfikatu IFF Międzynarodowej Federacji Unihokeja dla piłek do gry w unihokeja.
 11. Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający wymaga zaoferowania bramki wykonanej z rur stalowych o średnicy 22 mm +/-0,3mm, tył bramki (ramiona) wykonane z rur stalowych o średnicy 22 mm +/- 3mm, składanej na sprężynie (bez poprzeczki) posiadającej  certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobów znakiem bezpieczeństwa B wystawiony przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ (zał. Nr 1 do SIWZ), należy zaoferować  bramki składane o wymiarach 60cm x 90cm.
 12. Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy rury stalowe bramki mają być zabezpieczone antykorozyjnie farbą proszkową w kolorze białym, dającą powłokę nie cieńszą niż 40 mikronów lub pokryte innymi powłokami dającymi równoważne zabezpieczenie antykorozyjne. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ (zał. Nr 1 do SIWZ), Zamawiający nie określił wymagań w tym zakresie.
 13. Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy siatka bramki ma być wykonana z polipropylenu o grubości splotu 3 mm w kolorze zielonym i o oczku 45mm x 45mm. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ (zał. Nr 1 do SIWZ), Zamawiający nie określił wymagań w tym zakresie.
 14. Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający wymaga zaoferowania znaczników wykonanych z tkaniny poliestrowej o gramaturze 140g/m2, o długości znacznika 65 cm (mierzona od metki rozmiarowej), o szerokości 60 cm. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ (zał. Nr 1 do SIWZ),  należy zaoferować  znaczniki GMG , 2 rodzaje kolorów po 10 szt. lub dwustronne po 20 szt. w pakiecie.

Pobierz odpowiedzi w formacie pdf.

Dodał dokument:
Violetta Derengowska

Data i godzina publikacji: 28.07.2014 16:00