Załącznik nr 11 – wersja edytowalna
Aktualności

Załącznik nr 11 – wersja edytowalna

Na prośbę Jednostek Samorządu Terytorialnego udostępniamy Państwu możliwość pobrania Załącznika nr 11 w wersji edytowalnej. Załącznik można pobrać z linku: Załącznik nr 11 – Wzór okresowego zestawienie wypłaconego wynagrodzenia dla animatora Prosimy o jego wypełnienie, wydrukowanie, opatrzenie pieczęciami i podpisami osób upoważnionych oraz doręczenie na adres Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej, ul. Lipowa 3, 84-100 Puck, […]

Na prośbę Jednostek Samorządu Terytorialnego udostępniamy Państwu możliwość pobrania Załącznika nr 11 w wersji edytowalnej.

Załącznik można pobrać z linku:

Załącznik nr 11 – Wzór okresowego zestawienie wypłaconego wynagrodzenia dla animatora

Prosimy o jego wypełnienie, wydrukowanie, opatrzenie pieczęciami i podpisami osób upoważnionych oraz doręczenie na adres Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej, ul. Lipowa 3, 84-100 Puck, w nieprzekraczalnym terminie do 16 sierpnia 2016 r. Decyduje data stempla pocztowego.

Puck 01.08.2016                                                                   Zespół FRKF