Zapraszamy do składania deklaracji
Aktualności

Zapraszamy do składania deklaracji

W nawiązaniu do wcześniejszej informacji o powierzeniu naszej Fundacji przez Ministerstwo Sportu i Turystyki realizacji w 2016 roku projektów „Mały Mistrz” i „Junior Sport” w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci”, zapraszamy podmioty zainteresowane wspólną realizacją w/wym. projektów do składania wstępnych deklaracji udziału. Operatorem obu tych projektów będziemy w województwach: pomorskim i kujawsko pomorskim, a projektu […]

W nawiązaniu do wcześniejszej informacji o powierzeniu naszej Fundacji przez Ministerstwo Sportu i Turystyki realizacji w 2016 roku projektów „Mały Mistrz” i „Junior Sport” w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci”, zapraszamy podmioty zainteresowane wspólną realizacją w/wym. projektów do składania wstępnych deklaracji udziału.
Operatorem obu tych projektów będziemy w województwach: pomorskim i kujawsko pomorskim, a projektu „Junior Sport” także w województwach, zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim.
Czekamy na wstępne deklaracje chęci udziału w tych projektach od podmiotów z w/wym. województw. Jednocześnie informujemy, że złożenie wstępnej deklaracji nie oznacza jeszcze automatycznego zakwalifikowania się podmiotu do udziału w projekcie. Pozwoli jednak Fundacji jako Operatorowi Projektów na poszerzenie bazy podmiotów, które są zainteresowane ich wspólną realizacją.
Szczegółowe informacje dotyczące obu projektów można pobrać poniżej:
http://frkf.pl/f-2/projekt-maly-mistrz-3/
http://frkf.pl/f-2/projekt-junior-sport-2/
Deklaracje można pobrać poniżej:
http://frkf.pl/projekty-maly-mistrz-i-junior-sport-dekla…/…/
http://frkf.pl/projekty-maly-mistrz-i-junior-sport-dekla…/…/
Wydrukowane i wypełnione deklaracje należy przesłać na adres:
• maly.mistrz@frkf.pl – dotyczy projektu „Mały Mistrz”
• junior.sport@frkf.pl – dotyczy projektu „Junior Sport”

Zespół FRKF