Zapraszamy na sesję co-creation - Wspólny Narodowy jako przykład współtworzenia koncepcji zagospodarowania miejsc
Aktualności

Zapraszamy na sesję co-creation - Wspólny Narodowy jako przykład współtworzenia koncepcji zagospodarowania miejsc

STADION NARODOWY– PRZESTRZEŃ MIEJSKA- MIESZKAŃCY Gość specjalny: Sascha Haselmayer, członek Ashoki i twórca citymart.com Mieszkańcy chcą mieć coraz większy wpływ na to, w jaki sposób zarządza się miejską przestrzenią. Oczekujemy od władz, że ich strategia nie będzie wiązała się jedynie z planem przetrwania kadencji, ale że skoncentrowana będzie na innowacyjnym rozwiązywaniu skomplikowanych problemów w wieloletniej […]

STADION NARODOWY– PRZESTRZEŃ MIEJSKA- MIESZKAŃCY

Gość specjalny: Sascha Haselmayer, członek Ashoki i twórca citymart.com

Mieszkańcy chcą mieć coraz większy wpływ na to, w jaki sposób zarządza się miejską przestrzenią. Oczekujemy od władz, że ich strategia nie będzie wiązała się jedynie z planem przetrwania kadencji, ale że skoncentrowana będzie na innowacyjnym rozwiązywaniu skomplikowanych problemów w wieloletniej perspektywie. Władze miast jednak boją się ryzyka wynikającego z innowacji oraz z zaangażowania obywateli w te procesy.

Można jednak to zmienić! Przykładem jest projekt WSPÓLNY NARODOWY, którego celem jest włączenie pomysłów mieszkańców na zagospodarowanie terenu wokół Stadionu. Wiążą się z tym wyzwania biznesowe: jaki będzie najbardziej efektywny model zarządzania? A także społeczne – jak uczynić ze stadionu integralną część miejskiej tkanki, lubianą i używaną przez ludzi na co dzień?

Celem sesji co-creation jest wspólne wypracowanie innowacyjnych, efektywnych biznesowo i użytecznych społecznie rozwiązań dla Stadionu, które mogłyby posłużyć za model zarówno dla kształtowania tego typu przestrzeni jak i procesu dochodzenia do rozwiązań. Zapraszamy przedstawicieli stadionu, lokalnych organizacji, a także warszawskich dzielnic i stołecznego Ratusza.

W pracy pomoże nam Sascha Haselmayer, członek Ashoki i który pracuje z metropoliami na całym świecie. Jego platforma www.citymartcom pomaga wdrażać innowacje poprzez otwarte podejście do przetargów i stwarzanie możliwości korzystania z innowacyjnych usług i produktów.

Na spotkaniu:

  1. przedstawimy działania projektu i  pokażemy wiedzę zebraną w trakcie spotkań z mieszkańcami – ich pomysły, ocenę dotychczasowych działań, potrzeby związane z przestrzenią Stadionu
  2. wspólnie omówimy najlepsze działania i sposoby ich wdrażania
  3. zastanowimy się nad dziedzictwem projektu i znaczeniem np. dla dzielnic miasta, innych miast, organizacji pozarządowych, Spółki PL.2012 i stadionów w innych miastach Polski.

Program spotkania:

11:00 – 11:15 Przywitanie. Przedstawienie projektu Wspólny Narodowy
11:15 – 11:45 Prezentacja Sashy Haselmayera, członek Ashoki i twórca citymart.com
11:45 – 12:00 Mapa pomysłów mieszkańców oraz wszystkich uwarunkowań związanych z ich realizacją
12:00 – 12:15Przerwa kawowa
12:15 – 13:00 Warsztaty nad szukaniem rozwiązań dla pomysłów
13:00 – 13:15 Co dalej. Jak pozostać w kontakcie?

Miejsce spotkania: Biblioteka Uniwersytecka , ul. Dobra 56/66

Data / Godzina: 02.10.2013 / 11:00

Zespół FRKF