Zaproszenie na wojewódzkie spotkania informacyjne
Aktualności

Zaproszenie na wojewódzkie spotkania informacyjne

Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele, Prezesi Klubów Sportowych, Trenerzy i Przedstawiciele Samorządów, Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej serdecznie zaprasza na cykl spotkań informacyjnych poświęconych realizacji projektów, „Mały Mistrz” i „Junior Sport” w roku 2016 w województwach: kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim i pomorskim. Ogólnopolski projekt „Mały Mistrz” dedykowany jest dzieciom z klas I-III szkół podstawowych i w latach poprzednich zyskał […]

Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele, Prezesi Klubów Sportowych, Trenerzy i Przedstawiciele Samorządów,
Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej serdecznie zaprasza na cykl spotkań informacyjnych poświęconych realizacji projektów, „Mały Mistrz” i „Junior Sport” w roku 2016 w województwach: kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim i pomorskim.
Ogólnopolski projekt „Mały Mistrz” dedykowany jest dzieciom z klas I-III szkół podstawowych i w latach poprzednich zyskał bardzo dobre opinie zarówno samych dzieci jak ich rodziców i nauczycieli. Realizowany we współpracy ze szkołami i Jednostkami Samorządu Terytorialnego wiąże się m/in. z możliwością otrzymania wsparcia dydaktycznego i szkoleń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie prowadzenia zajęć z kultury fizycznej oraz otrzymania sprzętu sportowego.
Projekt „Junior Sport” będzie kontynuacją realizowanego w latach poprzednich projektu „MultiSport” i dedykowany jest uczniom klas IV-VI szkół podstawowych nie uczestniczących w systemie rozgrywek współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży. Realizatorami tego projektu we współpracy z JST mogą być: szkoły, kluby sportowe oraz inne zajmujące się sportem organizacje pozarządowe. Podmioty przystępujące do tego projektu będą mogły otrzymać wsparcie w postaci sprzętu sportowego oraz pomoc dla osób prowadzących zajęcia.
Na spotkaniach chcielibyśmy zapoznać Państwa ze szczegółami obu tych projektów, omówić zasady i warunki naboru oraz warunki uczestnictwa.
Mamy nadzieję, że wyniesione z tych spotkań wiadomości pomogą Państwu w podjęciu decyzji o przystąpieniu do udziału w projektach, które są szansą na prawidłowy rozwój psychofizyczny dzieci w nich uczestniczących, a także rozwój szkół i klubów sportowych program ten realizujących.

Puck 18.03.2016
Harmonogram spotkań
Poniedziałek 21.03.2016 – Toruń – godz. 12.00
Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży, ul. Władysława Łokietka 3 (sala wielofunkcyjna na V piętrze).
Wtorek 22.03.2016 – Koszalin – godz. 12.00
Aula Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 6E
Środa 23.03.2016 – Olsztyn – godz. 12.00
Urząd Wojewódzki – Sala Konferencyjna, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9
Czwartek 24.03.2016 – Puck – godz. 12.00ania projektu
Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej, ul. Lipowa 3
Program
12.00 Wstęp i powitanie uczestników
12.10 Przedstawienie projektu „Mały Mistrz”
12.30 Dyskusja nad projektem „Mały Mistrz”
12.50 Przerwa
13.00 Przedstawienie projektu „Junior Sport”
13.20 Dyskusja nad projektem „Junior Sport”
13.40 Podsumowanie i zakończenie