Zapytanie ofertowe dot. badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015
Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe dot. badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015

ZAPYTANIE OFERTOWE Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej z siedzibą w Pucku zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015. dokumenty do pobrania: zapytanie_opinia wzór_umowy_opinia Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

ZAPYTANIE OFERTOWE
Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej z siedzibą w Pucku zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015.
dokumenty do pobrania:

zapytanie_opinia

wzór_umowy_opinia

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy