Zapytanie ofertowe na dostawę krzeseł biurowych
Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe na dostawę krzeseł biurowych

ZAPYTANIE OFERTOWE Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej z siedzibą w Pucku zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert dostawę do siedziby Zamawiającego 11. (słownie: jedenastu) krzeseł biurowych wraz z wniesieniem i montażem. Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe_Dostawa krzeseł biurowych_26.08.2016. 26.08.2016 r.  

ZAPYTANIE OFERTOWE
Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej z siedzibą w Pucku zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert dostawę do siedziby Zamawiającego 11. (słownie: jedenastu) krzeseł biurowych wraz z wniesieniem i montażem.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe_Dostawa krzeseł biurowych_26.08.2016.

26.08.2016 r.