Zaświadczenie o zarobkach nauczycieli
Aktualności

Zaświadczenie o zarobkach nauczycieli

UWAGA! Szanowni Państwo, w związku z ostatnimi wydarzeniami (Strajk Nauczycieli) i obniżeniem wynagrodzeń (potrącenie za okres strajku) przypominamy o obowiązku poinformowania  Fundacji, gdy dana osoba za msc 05’2019 lub za inny miesiąc nie osiągnęła łącznego minimalnego wynagrodzenia brutto w wysokości 2250 zł (z umów zawartych przed Fundacją czyli przed datą 04.03.2019 roku). Nie osiągnięcie minimalnego […]

UWAGA! Szanowni Państwo, w związku z ostatnimi wydarzeniami (Strajk Nauczycieli) i obniżeniem wynagrodzeń (potrącenie za okres strajku) przypominamy o obowiązku poinformowania  Fundacji, gdy dana osoba za msc 05’2019 lub za inny miesiąc nie osiągnęła łącznego minimalnego wynagrodzenia brutto w wysokości 2250 zł (z umów zawartych przed Fundacją czyli przed datą 04.03.2019 roku).

Nie osiągnięcie minimalnego wynagrodzenia za dany okres skutkuje zgłoszeniem danej osoby do pełnych ubezpieczeń społecznych czyli odprowadzeniem obowiązkowych składek do ZUS-u.

Nie podanie powyższej informacji wiązać  się będzie z korektami do ZUS-u i naliczeniem obowiązkowych składek wraz z odsetkami, które będziemy potrącać z przyszłych wypłat (zgodnie z paragrafem 5, pkt 3 w umowie powierzenia wykonywania zadań animatora).

Informacje proszę wysyłać na e-mail: kadry@orlysportu.pl