fbpx
Raport Roczny 2019

Raport Roczny 2019

2019-11-28

Prosimy o terminowe przesłanie wypełnionego Raportu Rocznego z pracy Animatora w projekcie Lokalny Animator Sportu. Termin przesłania Raportu do JST: 10 grudnia 2019, termin przesłania zatwierdzonego Raportu przez JST do Fundacji: 15 grudnia (liczy się data stempla pocztowego). Raporty przesyłane są w formie papierowej pocztą tradycyjną. Przypominamy, że przesłanie Raportu Rocznego jest obowiązkowe. Raport do […]

Czytaj więcej
Regulamin naboru

Regulamin naboru

2018-12-17

Regulamin naboru do projektu Lokalny Animator Sportu 2019 dostępny tutaj Prosimy o zapoznanie się i przestrzegania regulaminu w trakcie trwania projektu.

Czytaj więcej
Testy sprawnościowe

Testy sprawnościowe

2018-06-27

Szanowni Animatorzy,   Zgodnie z & 2 pkt. 6 Umowy powierzenia wykonywania zadań animatora w Projekcie Lokalny Animator Sportu w 2018 roku, każdy uczestniczący w tym projekcie animator zobowiązany jest do przeprowadzenia wśród uczestników prowadzonych przez siebie zajęć dwóch testów sprawności fizycznej, zgodnie z otrzymanymi od Operatora wytycznymi. Zadanie to prosimy zaplanować w swoich harmonogramach […]

Czytaj więcej
Testy sprawnościowe

Testy sprawnościowe

Szanowni Animatorzy,   Zgodnie z & 2 pkt. 6 Umowy powierzenia wykonywania zadań animatora w Projekcie Lokalny Animator Sportu w 2018 roku, każdy uczestniczący w tym projekcie animator zobowiązany jest do przeprowadzenia wśród uczestników prowadzonych przez siebie zajęć dwóch testów sprawności fizycznej, zgodnie z otrzymanymi od Operatora wytycznymi. Zadanie to prosimy zaplanować w swoich harmonogramach […]

Czytaj więcej
Raport Roczny 2017

Raport Roczny 2017

2017-12-08

Raport Roczny Przypominamy, że w związku z zawartą umową pomiędzy Fundacją Orły Sportu (dawniej Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznej), a jednostką samorządu terytorialnego/instytucją zarządzającą orlikiem na każdej jednostce samorządu terytorialnego/instytucji zarządzającej orlikiem ciąży obowiązek przesłania do Fundacji jako operatora projektu podsumowania pracy animatora na orliku w okresie marzec – listopad 2017 zwanego „Raportem Rocznym”. Raport Roczny […]

Czytaj więcej
Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert

2017-09-05

OGŁOSZENIE Rada Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej z siedzibą w Pucku 84-100 Puck, ul. Lipowa 3 zaprasza firmy audytorskie do składania ofert na: przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2017 i rok 2018 oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań z przeprowadzonych badań. Szczegóły w zamieszczonym ogłoszeniu w wersji PDF (możliwy do pobrania) poniżej: OGŁOSZENIE_audyt

Czytaj więcej