fbpx
Lokalny Animator Sportu 2017 - dokumenty projektowe

Lokalny Animator Sportu 2017 - dokumenty projektowe

2017-03-14

Udostępniamy Państwu dokumenty (umowy i załączniki) do tegorocznego programu Lokalny Animator Sportu. Zakwalifikowane do programu Jednostki Samorządu Terytorialnego do 24 marca 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego) zobowiązane są doręczyć w formie papierowej na adres: Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej ul. Lipowa 3 84-100 Puck uzupełniony i podpisany komplet dokumentów. Niedotrzymanie powyższego terminu uznane zostanie za […]

Czytaj więcej
Lokalny Animator Sportu – Roczny Raport Animatora

Lokalny Animator Sportu – Roczny Raport Animatora

2016-12-02

Drodzy Animatorzy, Niezależnie od obowiązku składania miesięcznych Raportów, zgodnie z§ 5. pkt. 8 Regulaminu Naboru i Uczestnictwa w Projekcie (…) ciąży na Was obowiązek złożenia Rocznego Raportu Animatora. Raport ten prosimy pobrać z załącznika poniżej: raport-roczny-2016 Wydrukować, wypełnić, opatrzyć datą oraz własnoręcznym podpisem i doręczyć do instytucji zarządzającej Orlikiem w nieprzekraczalnym terminie do 15 grudnia […]

Czytaj więcej
Lokalny Animator Sportu – Test Sprawności Fizycznej

Lokalny Animator Sportu – Test Sprawności Fizycznej

2016-09-30

  Szanowni Animatorzy, Zgodnie z Regulaminem naboru i uczestnictwa w projekcie Lokalny Animator Sportu §4. Ust. 10 i §5. Ust. 5. zobowiązani jesteście do przeprowadzenia testów sprawnościowych wśród uczestników prowadzonych przez Was zajęć. Prosimy o zaplanowanie tych testów w Waszych harmonogramach za październik w obszarze III oraz rozliczenie ich w miesięcznym Raporcie za ten miesiąc, […]

Czytaj więcej
Załącznik nr 11 – wersja edytowalna

Załącznik nr 11 – wersja edytowalna

2016-08-01

Na prośbę Jednostek Samorządu Terytorialnego udostępniamy Państwu możliwość pobrania Załącznika nr 11 w wersji edytowalnej. Załącznik można pobrać z linku: Załącznik nr 11 – Wzór okresowego zestawienie wypłaconego wynagrodzenia dla animatora Prosimy o jego wypełnienie, wydrukowanie, opatrzenie pieczęciami i podpisami osób upoważnionych oraz doręczenie na adres Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej, ul. Lipowa 3, 84-100 Puck, […]

Czytaj więcej
„Lokalny Animator Sportu” - pozostałe Załączniki

„Lokalny Animator Sportu” - pozostałe Załączniki

2016-04-29

Podmioty które zakwalifikowane zostały do udziału w projekcie „Lokalny Animator Sportu” informujemy, że Załączniki Nr 9, Nr 10 i Nr 11 do Umowy są już do pobrania z linków zamieszczonych poniżej: Załącznik nr 9 – Wzór kwestionariusza zastąpienia animatora Załącznik nr 10 – Wzór umowy powierzenia wykonywania Zadan animatora innej osobie w projekcie Lokalny Animator […]

Czytaj więcej
Lokalny Animator Sportu - dokumenty projektowe

Lokalny Animator Sportu - dokumenty projektowe

2016-04-18

Zakwalifikowane do projektu Jednostki Samorządu Terytorialnego do 27 kwietnia 2016 (decyduje data stempla pocztowego) zobowiązane są doręczyć w formie papierowej na adres: Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej, ul. Lipowa 3, 84-100 Puck, uzupełniony i podpisany komplet dokumentów. W jednej zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Lokalny Animator Sportu – dokumenty” powinien znajdować się komplet dokumentów dotyczących tylko jednego […]

Czytaj więcej