Dokumenty projektowe 2019
Aktualności

Dokumenty projektowe 2019

Szanowni Przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego, Gratulujemy zakwalifikowania się Państwa orlika do projektu Lokalny Animator Sportu. Rozpoczynamy kolejny etap realizacji projektu – nadsyłanie dokumentów. Są dostępne na stronie internetowej www.orlysportu.pl w zakładce „Aktualności”. Proszę o zapoznanie się z nimi, staranne wypełnienie i odesłanie w sposób podany poniżej. Komplet dokumentów prosimy przesyłać do 08.02.2019 (liczy się data stempla pocztowego) […]

Szanowni Przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego,

Gratulujemy zakwalifikowania się Państwa orlika do projektu Lokalny Animator Sportu. Rozpoczynamy kolejny etap realizacji projektu – nadsyłanie dokumentów. Są dostępne na stronie internetowej www.orlysportu.pl w zakładce „Aktualności”. Proszę o zapoznanie się z nimi, staranne wypełnienie i odesłanie w sposób podany poniżej.

Komplet dokumentów prosimy przesyłać do 08.02.2019 (liczy się data stempla pocztowego) na adres:

Fundacja Orły Sportu
ul. Lipowa 3
84-100 Puck

Wszystkie dokumenty muszą być wysłane w dwóch egzemplarzach. Każda strona wniosku i umowy powinna być parafowana przez osobę upoważnioną z ramienia JST. W przypadku scedowania odpowiedzialności na zarządzanie orlikiem na jednostki podległe JST wnioskującej, należy dołączyć upoważnienie.

 

Komplet dokumentów to:

– wniosek o dofinansowanie (to co uzupełnialiście Państwo ostatnio podczas etapu rekrutacji – do pobrania na panelu JST w portalu rekrutacyjnym www.orlysportu.eu) – wypełnia upoważniona z JST/instytucji zarządzającej orlikiem do podpisywania umów/wniosków

UMOWA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU LOKALNY ANIMATOR SPORTU 2019– wypełnia upoważniona z JST/instytucji zarządzającej orlikiem do podpisywania umów

– Załącznik Nr 1 – Umowa powierzenia wykonywania zadań animatora w projekcie  Lokalny Animator Sportu w 2019 roku – wypełnia animator

Załącznik Nr 2 – Kwestionariusz osoby zatrudnionej w projekcie Lokalny Animator Sportu w 2019 roku – wypełnia animator

– Załącznik Nr 3 – Zaświadczenie z JST dotyczące zatrudnienia animatora w ramach Lokalnego Animatora Sportu 2019 – wypełnia JST/instytucja, która zatrudnia animatora na prowadzenie zajęć na orliku!

– Załącznik Nr 4 – Zaświadczenie z zakładu pracy dotyczące zatrudnienia w innym zakładzie pracy – wypełnia zakład pracy, który zatrudnia animatora poza projektem 

Załącznik Nr 7 Umowa o działalności gospodarczej animatora w projekcie Lokalny Animator Sportu w 2019 roku (tylko w przypadku, gdy animator prowadzi działalność gospodarczą związaną ze sportem – zamiast załącznika nr 1)

 

Pozostałe dokumenty:

Załącznik nr 5 – Wzór kwestionariusza zastąpienia animatora (tylko w przypadku zmiany animatora)

Załącznik nr 6 – Wzór umowy powierzenia wykonywania zadań animatora innej osobie w projekcie Lokalny Animator Sportu (tylko w przypadku zmiany animatora)

Załącznik nr 8 – Okresowe zestawienie wypłaconego wynagrodzenia dla animatora (do 31 lipca oraz do 21 grudnia 2019)