Podsumowanie Obrona nie tylko na Orliku

Obrona nie tylko na Orliku

Projekt Obrona nie tylko na Orliku był realizowany przez naszą Fundację po raz pierwszy ale z pewnością nie po raz ostatni!

Idea polegała na organizacji ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjno-dydaktycznych na 40 Orlikach, na terenie 14 województw w dużych miastach, miasteczkach i terenach wiejskich. Zajęcia obejmowały zajęcia teoretyczne i praktyczne.

W projekcie udział wzięło 1487 uczestników  – znacznie więcej niż zakładaliśmy. Wśród nich znalazły się dzieci i młodzież (764 osoby), dorośli (609 osoby) i seniorzy (114 osoby), w szczególności dziewczyny i kobiety. W zajęciach mógł wziąć udział każdy bez względu na poziom aktywności fizycznej, wiek (najstarszy uczestnik miał 87 lat!) czy status materialny.

Przeprowadzonych zostało 10 zajęć na każdym Orliku w wymiarze 2 godzin każde zajęcia (800 godzin). Łącznie odbyło sie 400 zajęć przeprowadzonych przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

 

Przebieg wydarzenia.

W ramach projektu zrealizowany został 1 warsztat pozytywnego myślenia z psychologiem podczas którego poruszona została tematyka zagrożeń współczesnego świata, sportu i samoobrony jako metody walki z zagrożeniami. Uczestnicy uczyli się technik relaksacji i uwalniania emocji, dowiedzieli się jak panować nad stresem i strachem, jak stawiać granice, jak być asertywnym i pewnym siebie, jak nie stawiać siebie w pozycji ofiary. Poruszony był również temat profilaktyki stresu i przeciwdziałanie PTSD (zespołu stresu pourazowego).

Kolejne 4 spotkania przeprowadzone zostały przez trenera samoobrony (judo, ju-jitsu, innych sztuk walki) podczas których uczestnicy poznali techniki samoobrony, podstawowe postawy i pozycje ciała, techniki atakowania i obrony. Ten blok zajęć teoretyczno-praktycznych wyposażył uczestników w wiedzę na temat: wszystkich punktów witalnych (newralgicznych) na ciele człowieka potrzebnych do najskuteczniejszej obrony przed atakiem, omówienie roli kontaktu wzrokowego i znaczenie dystansu od napastnika i ucieczki w bezpieczne miejsce, zachowanie czujności, ostrożności i opanowania w sytuacji zagrożenia. W praktyce odbył się trening krzyku i reakcji na zagrożenie, uwalnianie się z chwytu atakującego, nauczanie padów w przód, w bok i w tył i podstawowych kapnięć w przód i po łuku, nauka chwytów obezwładniających i transportujących, nauka zrzucania z siebie napastnika z pozycji parterowej oraz unieszkodliwienie go, szybkie podnoszenie się z podłoża i ucieczka, techniki obrony z użyciem parasola, kija, torebki, długopisu, kluczy, dezodorantu i innych przedmiotów również ostrych.

Podczas 5 zajęć sportowo-rekreacyjno-dydaktycznych animator zaproponował uczestnikom ćwiczenia cardio w formie tabaty, ćwiczenia na brzuch, uda i pośladki, ćwiczenia ze skakanką, taśmami i ciężarkami, ćwiczenia wzmacniające, stabilizujące, ćwiczenia ukierunkowane na motorykę, zajęcia na siłowni, ćwiczenia oddechowe – joga, medytacja, stabilizujące, streching, gry i zabawy zwiększające świadomość ciała i pamięć mięśniową, mobility 360. Animator czuwał nad poprawnością wykonywanych ćwiczeń, tak żeby nie doszło do kontuzji. Uczestnicy chętni byli również na zajęcia z typowych gier zespołowych, zabaw rekreacyjnych oraz marszów Nordic Walking. Przeprowadzone zostały rozmowy na temat zdrowego i aktywnego stylu życia, zaburzeń i poprawnego odżywiania oraz suplementacji. Omówiona została istota zachowania równowagi pomiędzy odpoczynkiem, aktywnością i prawidłowym odżywianiem.

Aspekt historyczny

Animatorzy wraz z wolontariuszami zainicjowali podczas zajęć możliwość uczestniczenia w wędrówce upamiętniającej wydarzenia i postacie mające istotne znaczenie w historii Polski, ze wskazaniem na kobiety, które zapisały się w kartach historii np. Maria Skłodowska-Curie, Emilia Plater, Elżbieta Zawadzka i Irena Szewińska. Dla uczestników był to nowy aspekt i z ciekawością podeszli do tematu poszukania wybitnych kobiet i osób historycznych w swojej miejscowości czy okolicy.

Zaplecze techniczne

Na każdy orlik zakupiono i przekazano sprzęt sportowy niezbędny do wykorzystania w trakcie zajęć, a uczestnicy otrzymali dyplomy, medale i gadżety.

Do realizacji projektu zaangażowanych zostało 120 wolontariuszy, którzy działali w ramach promocji, rekrutacji, przygotowania i dezynfekcji sprzętu, pomocy w prowadzeniu zajęć.

Wsłuchując się w głosy uczestników i animatorów, którzy uznali projekt „Obrona nie tylko na Orliku” za strzał w dziesiątkę, Fundacja Orły Sportu, po niewątpliwym sukcesie z realizacji projektu w roku 2021, będzie podejmowała starania do zorganizowania kolejnych edycji projektu.

Zobacz galerię na: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5006407649411965&type=3

 

Ogromne podziękowania dla animatorów, trenerów, psychologów i wszystkich osób zaangażowanych w profesjonalną realizację zajęć oraz za wsparcie działań przez samorządy, jednostki zarządzające orlikami i organizacje pozarządowe.

Dziękujemy też wszystkim uczestnikom za zaangażowanie, dobrą atmosferę i wytrwałość.

Dzięki Wam wiemy, że nasz projekt jest potrzebny!

 

Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Obrona nie tylko na Orliku